Seyahat Sağlık Sigortası nedir?

Seyahat Sağlık Sigortası yurt içi ve yurt dışı seyahat edenlerin seyahat sırasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan özel bir sigorta türüdür. Seyahat Sigortası yaptırarak hem vize onayının ön şartını yerine getirmiş hem de yurtdışındaki olası tedavi masraflarınızı üstlenen bir sigortaya sahip olursunuz. Seyahat Sağlık Sigortaları, zorunlu teminatların yanı sıra birçok ek hizmeti de sunarak seyahatinizi sağlıklı bir şekilde geçirmenizi sağlamayı amaçlar.

Neden Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmalıyım?

 • Vize onayının ön şartı olarak yaptırmanız gerekebilir.
 • Vize istemeyen ülkelerde bilmediğiniz şartlarla karşılaştığınızda riskinizi yönetebilme şansı tanır.
 • Hastalık ve yaralanma söz konusu olduğunda ayakta veya yatarak tedavi masraflarınızı karşılar.
 • Tıbbi nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye nakliniz gerekiyorsa ………….. limit ile güvence altına alır.
 • Vefat durumunda cenazenin nakil işlemlerini sağlar.
 • Tercih ettiğiniz Seyahat Sağlık Sigortası poliçe içeriğine göre bagaj kaybınızı da karşılayabilir.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası poliçesinin süresi neye göre belirlenir?

Seyahat Sağlık Sigortası poliçenizin seyahat için yurtdışında bulunduğunuz sürenin tamamını kapsaması gerekir. Vize işlemlerinde problem yaşamamak için Seyahat Sağlık Sigortası poliçenizi seyahat tarihinizden 1 gün önce başlatıp; dönüş tarihinizden 1 gün sonra bitirmeniz risklerinizi yönetmeniz açısından doğru bir tercih olacaktır.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası fiyatları neye göre belirlenir?

Seyahat sağlık sigortası primi hesaplanırken farklı etkenler mevcuttur; seyahatin süresi, seyahat edecek kişi sayısı, gidilecek ülke, kişinin yaşı, ve poliçe kapsamına dahil edilen teminatların çeşitliliğine göre sigorta primi değişmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası ne kadar?

Schengen Ülkeleri          Tüm Dünya

1-8 Gün

9-15 Gün

16-31 Gün

32-62 Gün

63-92 Gün

93-181 Gün

182-365 Gün

Seyahat Sağlık Sigortası hangi ülkelerde geçerlidir?

Seyahat Sağlık Sigortası, seyahat edeceğiniz tüm ülkeler için geçerlidir.

Havaalanında bagajlarım kaybolursa veya zarar görürse poliçem zararımı karşılar mı?

Yurtdışı tarifeli uçuşunuzda ‘check-in’ işlemi yapılmış bagajınızın çalınması, kaybolması ya da zarar görmesi halinde kayıp, zarar veya çalınma raporu düzenlenmiş olması şartı ile ….. limiti dahilinde ödeme yapılır.

Standart Seyahat Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Seyahat Sağlık Sigortası standart olarak aşağıda yer alan teminatları içerir. Bunların dışında söz konusu olan taleplerinizde poliçeniz size özel hazırlanacaktır.

Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Seyahat Sağlık Sigortası yaptırdığınızda acil veya acil olmayan her türlü sağlık probleminiz için acenteniz size bilgi verecektir. Bu bilgilendirme, doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları gibi bilgileri içerir.

Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı

Seyahatiniz sırasında aniden hastalanmanız veya yaralanmanız söz konusu olduğunda medikal ekibimiz tarafından yapılacak değerlendirmeye göre; ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları limitler dahilinde ödenecektir.

Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati

Ani hastalık ya da yaralanmaya 24 saat içerisinde müdahale edilmezse ve kişinin hayati riski söz konusu olursa sigortalının ambulans veya refakatçi doktor ve bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

Sigortalının Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

Yurt dışında seyahatte iken vefatı durumunda; cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Türkiye’deki defin yerine naklini üstlenir.

Bütün teminatların toplam bedeli 30.000 Euro’yu geçemez.

 

Seyahat Sağlık Sigortası poliçesine hangi teminatlar eklenebilir?

 • Acil Diş Teminatı
 • Refakatçi Nakli
 • Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri
 • Kişisel Eşyaların İkamesi
 • Gerekli İlaçların Sevki
 • Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
 • Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama
 • Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması
 • Overbooking Nedeniyle Gecikme
 • Aktarmalı Uçuşun Kaçırılması/İptali Nedeniyle Gecikme
 • Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
 • Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
 • Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1. Derece Akrabasının Vefatı Durumunda)
 • Acil Mesajların İletilmesi
 • İdari Asistans
 • Bagaj Kaybı veya Hasarı
 • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
 • Hukuki Yardım
 • Kefalet İçin Avans Ödeme
 • Kayak Teminatı ürün kapsamına dahil edilebilir.

Bütün teminatların toplam bedeli 30.000 Euro’yu geçemez.

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları *

Madde 1- Seyahat Sağlık Sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinden, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın Süresi

Madde 2- Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

Asistan Kişi/Şirket

Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

Poliçe İptali

Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır

Sunulacak Asgari Teminatlar

Madde 5- Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

Sigortalının, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar.

Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalıyı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Vefat eden sigortalının nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Verilecek Ek Teminatlar

Madde 6-Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

Genel Koşullar

Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

 

Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

 1. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
 2. Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orijinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
 3. Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.

Genel İstisnalar

Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

 1. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
 2. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
 3. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 4. 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 5. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 6. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 7. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 8. Sigortalı’nın kasıtlı hareketleri,
 9. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 10. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 11. Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 12. İntihar veya intihar teşebbüsü,
 13. Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
 14. Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
 15. Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 16. Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
 17. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 18. Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,
 19. Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması mümkündür.

 

Birden Çok Sigorta

Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür

Birden fazla sigorta şirketi sözkonusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine göre ödenir.

Tebliğ ve İhbarları

Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.

Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

 

Sırların Saklı Tutulması

Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

 

Yetkili Mahkeme

Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Zaman Aşımı

Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Özel Şartlar:

Madde 15- Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir.

* TSB’nin https://www.tsb.org.tr/seyahat-saglik-sigortasi.aspx?pageID=516  uzantılı web sitesinden alınmıştır.