1999 depreminin neden olduğu yaraları sarabilmek ve yerleşim yerlerinin deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı gerekli önlemlerini almasını sağlamak için 2000 Yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.

DASK, hayata geçirdiği Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem, depremden kaynaklanan yer kayması, yangın, çökme, infilak etme, tsunami oluşabilme risklerine karşı konutunu sigorta ettirmiş konut sahiplerine maddi güvence sağlar.

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrası kısmi hasar görmüş ya da tamamen kullanılamaz hale gelmiş konutun zararını en hızlı şekilde karşılayarak konut sahibinin günlük yaşantısına en az zararla dönmesine aracılık eder.

Zorunlu Deprem Sigortası lüks değil; ihtiyaçtır!

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem kuşağında yer alan bir ülkede en sık rastlanan afetlerin başında gelen depremlerden en az hasarla çıkmanın ve geleceği inşa ederken depreme de hazırlıklı davranmanın en sağlıklı yollarından biridir.

Zorunlu Deprem Sigortası, kişinin can ve mal güvenliğini ön planda tutan ve yaşanabilecek doğal afetlerin ardından günlük hayatına çok hızlı dönmesine destek olan bir sigorta türü olduğu için aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesidir.

Deprem sigortası, kişi bazında konut güvencesini sunarken; aynı zamanda yaşanabilecek doğal bir afete karşı hazırlıklı olmak için de teminat havuzu oluşturulmasını sağlamaktadır. Sadece bulunulan bölgede değil; Türkiye genelinde de büyük ölçekteki depremlere karşı teminat havuzunun büyüklüğü de ihtiyaç sahiplerine destek olma konusunda önemli bir yere sahiptir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrası kısmi hasar görmüş ya da tamamen kullanılamaz hale gelmiş konutun zararını en hızlı şekilde karşılayarak konut sahibinin günlük yaşantısına en az zararla dönmesine destek olur.

Zorunlu Deprem Sigortasının teminatının kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem, depremden kaynaklanan yer kayması, yangın, çökme, infilak etme, tsunami oluşabilme risklerine karşı konutunu sigorta ettirmiş konut sahiplerine poliçenizde belirtilen limitler dahilinde nakit olarak maddi güvence sağlar.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer alan bina bölümleri

Zorunlu Deprem Sigortası içeriğinde aşağıda yer alan bina bölümleri bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamında yer alır. Bunlar:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • İstinat duvarları
 • Bahçe duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Merdivenler
 • Koridorlar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamında yer almayan durumlar.

Zorunlu Deprem Sigortası aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır.

 • Binanın kendi kusurlu yapısından dolayı zamanla oluşan ve depremle bağlantısı olmayan zararlar,
 • Deprem nedeniyle oluşan yer kayması, yangın, patlama ve tsunami dışında kalan hasarlar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri

Yukarıdaki başlıklarda yer alan hasarlar söz konusuysa Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptırabileceğiniz farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Neden Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalıyım?

Çünkü ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almakta ve yapısı gereği orta ölçekteki depremlerle sürekli karşılaşmaktadır. Depremin size ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların önüne geçmenin tek yolu Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızdan geçer. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

 

Zorunlu Deprem Sigortasında azami teminat limiti nedir?

Depremin ardından sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için Zorunlu Deprem Sigortası’nın azami teminat limiti her yıl inşaat maliyetlerinde artış baz alınarak ve günün koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 190 Bin TL’dir.

 

Zorunlu Deprem Sigortasında azami teminat tutarı neye göre belirlenir?

Zorunlu Deprem Sigortasında azami teminat tutarı yıkılan binanın arsa değeri hariç olmak üzere binanın büyüklüğü, yapı tarzı gibi özellikleri göz ününde bulundurularak binanın yeniden inşa edilmesinin maliyeti belirlenir. Bu hesaplama yapılırken sigortalının teminat tutarının azami teminat tutarını geçmemesi gerekir.

Eğer zarar gören meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, aşan kısım için sigortalı isteğe bağlı olarak sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenleri kapsar. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

 

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar için de geçerlidir.

 

Önemli Not: Bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortaları, arsa tapusu bilgileri ve sigorta ettirenin beyanına dayanılarak yapılır.

 

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer almaz?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Tamamı ticari veya sanayi amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde düzenlenen veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında yer alan veya ticari ve sanayi amaçlı kullanılan binalara İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl hesaplanır?

Ülkemiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre deprem riski açısından 5 bölgeye ayrılmıştır.

Deprem sigortası primi hesaplamalarında konutunuzun bulunduğu bölge ve yapı tarzına göre belirlenmiş fiyatlar dikkate alınır. Deprem açısından yüksek risk taşıyan bölgelerdeki DASK primleri daha yüksek, düşük risk taşıyan bölgelerdeki sigorta primleri daha düşüktür.

Zorunlu Deprem Sigortası hesaplanırken kullanılan kriterler nelerdir?

 • Meskenin bulunduğu bölgenin deprem riski,
 • Binanın yapı tarzı,
 • Meskenin brüt yüzölçümü esas alınır.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak 15 farklı prim seviyesi oluşturulmuştur.

Meskenin yaşı, yapı tarzı ve brüt alana göre belirlenen prim seviyesi (teminat tutarı), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yayınlanan tarifede yer alan sabit “tarife fiyatları” çarpılarak poliçede yer alacak toplam sigorta bedeli elde edilir.

 

DASK Zorunlu Deprem Sigortası yaptırırken bilmeniz gerekenler…

 • DASK hesaplama işlemi bütün sigorta şirketlerinde aynı şekildedir.
 • Sigorta primleri her yıl birim metrekare maliyetlerindeki artış baz alınarak güncellenir.
 • Sigorta primleri nakit ve peşin olarak ödenir.

 

Hızlı bir şekilde teklif almak için başvuru formumuzu doldurun. Başvuru formunu doldurmak için tıklayın.