11 May

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik yönetmeliği gereği 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yanlızca...

11 May

Hasar Prosedürü Nedir?

Hasarın gerçekleşmesinden sonra sigortalı, hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bu...

11 May

Hasar Anında Neler Yapılır?

Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler; Poliçe numarası Sigortalı / Mağdur isim ve / ve...