11 May 2017

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik yönetmeliği gereği 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yanlızca maddi hasar oluşan kazalarda kazaya karışan taraflar kendi iradeleri ile "Hasar Tespit Tutanağı"nı doldurarak sigorta şirketlerine başvuracaklardır. Uygulama aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Kaza sonrasında mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan...

11 May 2017

Hasarın gerçekleşmesinden sonra sigortalı, hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gereklidir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Hasar dosyalarının kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli belgelerin ekspere ulaştırması gereklidir. Eksper düzenlediği raporu sigorta şirketine gönder...

11 May 2017

Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler; Poliçe numarası Sigortalı / Mağdur isim ve / veya ünvanı Hasar tarihi Hasar yeri Hasar nedeni Tahmini hasar bedeli Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi,eksperin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri....