11 May 2017

Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren) Karakoldan alınacak belgeler; Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı) Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu) Bulunamadı yazısı (hasar tutarının 20.000TL’yi aşması halinde) Ayrıca; Sigortalıya ait IBAN Tapu fotokopisi veya kira kontratı Envanter giriş v...

11 May 2017

Hasarsızlık indirimi poliçe süresince hasar talebinde bulunmama durumunda poliçenin yenileme priminde yapılan indirimdir. Şirket uygulamaları ve hasarsızlık yılına bağlı olarak %30’dan %70’e kadar değişen hasarsızlık indirimi kasko sigorta poliçenizin primini etkileyen en önemli kriterlerdendir. Poliçe satın alma anında sigorta şirketinin hasarsızlık indirimi uygulamasını bilmek , ...